با تیم مشاوران ما آشنا شوید ۱

shape
shape

ابراهیم براتی

دبیر جغرافیا

تحصیلات: دکترای جغرافیای برنامه ریزی شهری سوابق فرهنگی و اجرایی: معلم نمونه سال ۱۳۸۶ دانشجوی

احمد مهرشاد

دبیر جامعه شناسی

تحصیلات: دکتری جامعه شناسی سوابق فرهنگی و اجرایی: استاد دانشگاه اصفهان کارشناس فرهنگسرای رسانه فعال

احمدرضا بهمن پور

معاونت پایه یازدهم

تحصیلات: کارشناسی تربیت بدنی سوابق فرهنگی و اجرایی: سابقه فعالیت در مدارس امام حسین (ع)،

احمدرضا عندلیب

دبیر حسابان و ریاضی

تحصیلات: لیسانس علوم اقتصاد سوابق فرهنگی و اجرایی: تدریس در دبیرستان امام محمدباقر(ع)، کمال دانشگاه

اصغر هارونی

سرایدار

تحصیلات: دیپلم فنی و حرفه‌ای سوابق فرهنگی و اجرایی: خدمتگذار دبیرستان صالحین از سال ۱۳۸۷

مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی