آزمایشگاه مجهز

آزمایشگاه صالحین

بهترین محیط برای پرورش خلاقیت دانش‌آموزان است.

آزمایشگاه مدرسه، با اعضای علمی مجرب، متعهد و تجهیزات مناسب، بهترین محیط برای پرورش خلاقیت دانش‌آموزان است. آزمایشگاه مدارس به عنوان واحد عملیاتی نظام آموزشی، با اهداف آزمایشگاه در مدارس پرورش تفکر خلاق، تربیت افرادی کاوشگر، آفریننده، نوآور و مولد، نقش مهمی در شکوفایی خلاقیت دانش‌آموزان دارد. در چنین مکانی قدرت اندیشه و مهارت ذهنی بچه‌ها تقویت می‌شود و می‌توانند برای دست یافتن به راه حل‌های مناسب و واقع بینانه به خلق ایده‌های نو بپردازند. با بهره گیری از یک آزمایشگاه خوب امکان تدریس عملی برای هر درس فراهم می‌گردد و دانش‌آموزان می‌توانند نوآوری‌های خود را در مدرسه و جامعه نشان دهند.
دبیرستان صالحین در تمام مقاطع، مجهز به آزمایشگاه‌های علوم، فیزیک، شیمی و زیست با امکانات به روز و برنامه‌های علمی کاوشگرانه می‌باشد.

ویژگی‌های یک آزمایشگاه مدرسه

معمولاً انجام آزمایش در آزمایشگاه صورت می‌گیرد. بنابراین فعالیت‌های آزمایشگاهی باید طوری سازماندهی شوند که فرصت‌های زیادی به منظور مشاهده، طرح سوال و کشف حقایق به وجود آید. ساختار فیزیکی آزمایشگاه باید به نحوی طرح ریزی گردد که برای کارهای گروهی یا انفرادی دانش‌آموزان مناسب بوده و تمامی ابزارها و مواد شیمیایی پس از انجام آزمایش به راحتی در جای اولیه خود قرار گیرند.

افتخارات صالحین