سالن امتحانات و اجتماعات

سالن امتحانات و اجتماعات

فضای آموزشی مدرسه باید از لحاظ فیزیکی مطلوب باشد.

مدرسه یک فضای بسیار موثر در آموزش و تعلیم و تربیت دانش‌آموزان می‌باشد و تجهیزات مدرسه باید در راستای تعلیم هر چه بهتر به روز رسانی شود. می توان گفت که امروزه مدرسه خود نیز نقش یک معلم را در تعلیم و تربیت دارد و نمی‌توان نقش این فضا را در بهبود و کیفیت آموزش نادیده گرفت. از این رو فضای آموزشی باید ابتدا از لحاظ  فیزیکی مطلوب باشد. 

ویژگی‌های سالن مدرسه

سالن مدرسه با مساحت ……. میزبان جلسات آموزش خانواده، شورای دبیران ، امتحانات دانش‌آموزان و مراسم‌های ملی، مذهبی می‌باشد. این سالن مجهز به سیستم صوت و تصویر می‌باشد.