جشن ولادت حضرت علی (ع)

جشن ولادت حضرت علی(ع)

این مراسم در روز چهارشنبه ۴ بهمن با مولودی خوانی کربلایی محمد رضا طالبی در

مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی