افراد متخصص مهم هستند

ما تیم پر انرژی برای سازمان داریم

علیرضا تربتی

دبیر تاریخ
سید معراج فولادگر

سید معراج فولادگر

مشاور پایه دهم

رسول محمدی

دبیر ادبیات فارسی

احمد مهرشاد

دبیر جامعه شناسی

حسن ریاضیات‌فرد

دبیر زبان عربی

مرتضی میرزایی

دبیر فیزیک

احمدرضا عندلیب

دبیر حسابان و ریاضی

علی‌اصغر شاطری

معاونت مالی

محمدجواد اسدی

دبیر حسابان
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی