افزودن تیم

ابراهیم براتی

دبیر جغرافیا

تحصیلات: دکترای جغرافیای برنامه ریزی شهری سوابق فرهنگی و اجرایی: معلم نمونه سال

احمد مهرشاد

دبیر جامعه شناسی

تحصیلات: دکتری جامعه شناسی سوابق فرهنگی و اجرایی: استاد دانشگاه اصفهان کارشناس فرهنگسرای

احمدرضا بهمن پور

معاونت پایه یازدهم

تحصیلات: کارشناسی تربیت بدنی سوابق فرهنگی و اجرایی: سابقه فعالیت در مدارس امام

احمدرضا صادقی

دبیر فارسی

احمدرضا عندلیب

دبیر حسابان و ریاضی

تحصیلات: لیسانس علوم اقتصاد سوابق فرهنگی و اجرایی: تدریس در دبیرستان امام محمدباقر(ع)،

اصغر هارونی

سرایدار

تحصیلات: دیپلم فنی و حرفه‌ای سوابق فرهنگی و اجرایی: خدمتگذار دبیرستان صالحین از

مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی