جزئیات تیم

ابراهیم براتی

دبیر جغرافیا

تحصیلات: دکترای جغرافیای برنامه ریزی شهری

سوابق فرهنگی و اجرایی:

  • معلم نمونه سال ۱۳۸۶
  • دانشجوی نمونه دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۱
  • تدوین کتاب «درچه نگین زاینده رود»
  • چاپ ۶ مقاله علمی در مجلات علمی و پژوهشی
  • مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان
  • تدریس در دبیرستان تیزهوشان، حضرت ابوالفضل و…
  • ۲۱سال تدریس و فعالیت آموزشی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی