جزئیات تیم

احمدرضا بهمن پور

معاونت پایه یازدهم

تحصیلات: کارشناسی تربیت بدنی

سوابق فرهنگی و اجرایی:

  • سابقه فعالیت در مدارس امام حسین (ع)، جامی و…
  • گواهینامه داوری درجه ۳ فوتبال
  • گواهینامه دوره طراحی تمرینات و حرکات اصلاحی
  • مقام قهرمانی لیگ استانی فوتبال

 

مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی