جزئیات تیم

احمدرضا عندلیب

دبیر حسابان و ریاضی

تحصیلات: لیسانس علوم اقتصاد

سوابق فرهنگی و اجرایی:

  • تدریس در دبیرستان امام محمدباقر(ع)، کمال دانشگاه صنعتی، امیرالمؤمین (ع)، دارالقرآن، پروتوی البرز، روشنگر، دارالفنون و …
  • ۲۰ سال سابقه تدریس و فعالیت آموزشی
  • فعال فرهنگی کانون مسجد علی قلی آقا
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی