جزئیات تیم

احمد مهرشاد

دبیر جامعه شناسی

تحصیلات: دکتری جامعه شناسی

سوابق فرهنگی و اجرایی:

  • استاد دانشگاه اصفهان
  • کارشناس فرهنگسرای رسانه
  • فعال فرهنگی و عضو مراکز فرهنگی مختلف
  • سابقه تدریس در مدارس سادات، امام محمدباقر(ع)، امیرالمؤمنین (ع) و…
  • مدرس کارگاه‌های مختلف در زمینه مسائل اجتماعی، حوزه فرهنگ، رسانه و …
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی