جزئیات تیم

اصغر هارونی

سرایدار

تحصیلات: دیپلم فنی و حرفه‌ای

سوابق فرهنگی و اجرایی:

  • خدمتگذار دبیرستان صالحین از سال ۱۳۸۷
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی