جزئیات تیم

امیررضا محمدخانی

معاونت انضباطی

تحصیلات: کارشناسی ریاضی و آمار

سوابق فرهنگی و اجرایی:

  • فعال فرهنگی و عضو مراکز فرهنگی
  • معاون دبیرستان صالحین از سال ۱۳۸۷
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی