حسن اسدی

معاونت پایه دوازدهم

تحصیلات: کارشناسی مدیریت فرهنگی

سوابق فرهنگی و اجرایی:

  • فعال فرهنگی و عضو مراکز فرهنگی
  • معاون دبیرستان صالحین از سال ۱۳۸۹
  • تدریس درس کارآفرینی و تولید
  • دارای مدرک دوره تربیت مشاور از دانشگاه تهران
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی