جزئیات تیم

حمیدرضا ثابت

دبیر ریاضی

تحصیلات: لیسانس مهندسی مکانیک

سوابق فرهنگی و اجرایی:

  • کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
  • سابقه تدریس در مدارس صبح صادق، راهیان دانشگاه و…
  • ۱۴ سال سابقه تدریس و فعالیت آموزشی
  • قاری  حرفه ای قرآن کریم
  • رتبه اول کشوری و استانی مسابقات قرآن کریم و تواشیح
  • مدرس صوت، لحن و تجوید قرآن کریم
  • مدرس تواشیح و عضو گروه تواشیح بین المللی سبحان

 

مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی