جزئیات تیم

رضا اصغری

دبیر هندسه، آمار و احتمال

تحصیلات: کارشناسی ارشد ریاضی

سوابق فرهنگی و اجرایی:

  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • رتبه دوم استان اصفهان در تألیف جزوه گسسته
  • سابقه تدریس در مدارس: مطهری، شاهد ثارالله، شایستگان، ادیب ایرانیان، صالحین و…
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی