جزئیات تیم

علی‌اکبر نوری

دبیر زیست شناسی

تحصیلات: کارشناسی زیست شناسی

سوابق فرهنگی و اجرایی:

  • سابقه تدریس در مدارس شیخ انصاری،و…
  • ۳۵ سال سابقه تدریس و فعالیت آموزشی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی