جزئیات تیم

علیرضا تربتی

دبیر تاریخ

تحصیلات: کارشناسی ارشد تاریخ

سوابق فرهنگی و اجرایی:

  • سابقه تدریس در مدارس امام محمدباقر(ع) ،کمال دانشگاه صنعتی، آذرمیدخت، شاهد و…
  • ۳۰ سال سابقه تدریس و فعالیت آموزشی

 

مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی