جزئیات تیم

مجید سلطان‌زاده

دبیر ریاضیات گسسته

تحصیلات: کارشناسی ریاضی

سوابق فرهنگی و اجرایی:

  • دبیر نمونه دریافت تقدیرنامه از مدیر کل آموزش و پرورش
  • سابقه تدریس در مدارس سادات، امام محمد باقر(ع)، دانشگاه صنعتی، شاهد و…
  • عضو گروه ریاضی آموزش و پرورش ناحیه ۵
  • ۳۲ سال سابقه تدریس و فعالیت آموزشی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی