جزئیات تیم

مهدی شریف اصفهانی

مدیریت دبیرستان

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

سوابق فرهنگی و اجرایی:

  • فعال فرهنگی
  • عضو و کارگزار مرکز فرهنگی شهید آیت الله مدرس (ره)
  • کارشناس سیستم‌ها و روش‌های بنیاد راهبری آلاء
  • معاون دبیرستان صالحین از سال ۱۳۹۳
  • تدریس درس سواد رسانه‌ای
  • دارای مدرک دوره تربیت مشاور از دانشگاه تهران
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی