کلاس‌های بزرگ و هوشمند

مزایای مدرسه هوشمند چیست ؟

تجربه‌ی یادگیری متفاوت از آنچه که در قبلا وجود داشته است.

این مدرسه همانطور که از نامش پیداست با یک مدرسه سنتی متفاوت است، نوعی مدرسه است که از تجهیزات و فناوری پیشرفته برای پیشبرد روند آموزشی خود استفاده می‌کند. ایده اصلی این است که به دانش‌آموزان تجربه‌ی یادگیری متفاوت از آنچه که در قبلا وجود داشته است بدهیم. روش‌های تدریس متحول شده‌اند و دیگر روش‌های قدیمی قابل تقدیر نیستند. این روزها دانش‌آموزان خواهان یادگیری تعاملی هستند و این چیزی است که مدرسه هوشمند برای آنها فراهم می‌کند.

کلاس‌های هوشمند

در مقایسه با تجربه مدارس سنتی، یک مدرسه هوشمند از فناوری و تجهیزات پیشرفته استفاده می‌کند تا یک تجربه استثنایی را به دانش‌آموزان ارائه دهد. کلاس‌های درس متحول شده‌اند و به سطحی از پیشرفت رسیده‌اند که روش تدریس تعاملی جای روش تدریس سخنرانی را گرفته است. مدارس هوشمند از تجربیات یادگیری تعاملی حمایت می کنند و نمونه بارز این نوع آموزش‌اند.
یک کلاس هوشمند شامل لپ تاپ‌ها ، صفحه نمایش‌های آموزشی و پروژکتورهایی است که جنبه‌های بصری یادگیری را فراهم می‌کند. در بسیاری از نظرسنجی‌ها محققان به مزایای مدارس هوشمند و چگونگی عملکرد آن به روش صحیح اشاره کرده‌اند.

افتخارات صالحین

مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی