فضا و امکانات ورزشی

مهارت‌های اجتماعی و کار گروهی

ساعت‌های ورزش در مدارس

باید برای اجتماعی شدن جوانان بوسیله تربیت بدنی تلاش کرد. ساعت‌های ورزش در مدارس زمان مناسبی است که دانش‌آموزان به بازی و فعالیت گروهی بپردازند. در کلاس درس به دلیل اینکه بیشتر معلم در حال صحبت و تدریس است، ارتباط بین دانش‌آموزان به خوبی امکان پذیر نیست اما در ساعات ورزش دانش آموزان آزاد هستند و می توانند با رهبری معلم کارهای بدنی را به صورت گروهی انجام دهند و مفهوم جمع و ارتباط مثبت و موثر با همسالان را بیاموزند و اجتماعی بودن را تمرین کنند.

اهمیت زنگ ورزش

ورزش و حرکات منظم بدنی علاوه بر سلامت جسم و سلامت روحی و روانی و اجتماعی، در سازگاری فرد در جامعه و شخصیت آن تاثیر می گذارد. ورزش در درمان بیماری‌هایی نظیر افسردگی و نیز در حافظه تاثیر می‌گذارد. ورزش برای جوانان تکیه گاهی امن به حساب می‌آید تا در پناه آن به نهایت رشد و کمال انسانی دستیابند.