رتبه‌های برتر در کنکور سراسری ۱۴۰۲

کسب رتبه‌های برتر در کنکور سراسری ۱۴۰۲ توسط دانش‌آموزان دبیرستان دوره دوم صالحین به خانواده‌ی

مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی