از لحاظ کادر آموزشی و فرهنگی بسیار قوی و مناسب هستن، منتهی تنها مشکل این مدرسه مکانش هست که اونم با سرویس های اتوبوس خصوصی حل شده. از لحاظ رتبه و قبولی هم قوی هستن

مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول صالحین
مجتمع آموزشی صالحین
دبیرستان دوره اول مهندس نجفی